Transit town

In north west of Hungary, close to the Austrian border, there is a small town called Hegyeshalom. Approximatel 3600 people live there, in the small town that up until 2007 was an important border town to the Slovakian and Austrian borders, befoe Hungary became a member of the EU.

During fall 2015, 

 

 

I nordvästra Ungern, precis vid gränsen mot Österrike ligger den lilla byn Hegyeshalom. Drygt 3600 människor bor här, i orten som fram till 2007 var en viktig gränsstad mot de Slovakiska och Österrikiska gränserna, innan Ungern blev en del av Schengensamarbetet.
¨
Under hösten kom det som i media beskrivs som ”Europas flyktingkris” till byn. På den lilla stationen släppte överfyllda tåg av människor som flytt krig och orättvisor i Mellanöstern och Nordöstra Afrika. Dessa fick sedan, övervakade av ungersk polis, gå den tre kilometer långa promenaden till Österrikiska gränsen för att fortsätta sin resa in i Europa. Kontrasterna mellan bylivet i Hegyeshalom och den långa resa flyktingarna tvingades genomgå blev enorma.